Zwrot towaru (Odstąpienie od umowy)

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w niezmienionym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Płatność tytułem zwrotu towaru zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt sklepu.

Jak zwrócić towar:
  • Pobierz formularz zwrotu klikając w przycisk znajdujący się poniżej
  • Wypełnij formularz a następnie wydrukuj go i podpisz
  • Prześlij na nasz skan formularza wraz z dowodem zakupu na adres: Hello@ta-dam.eu
  • Odeślij zwracany towar wraz z podpisanym formularzem i dowód zakupu na adres naszej siedziby

Pobierz formularz zwrotu klikając poniżej

Reklamacja towaru

W celu przyśpieszenia procedury reklamacji należy składać oddzielny formularz na każdy reklamowany produkt.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), zwracamy klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą klienta zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt sklepu.

Reklamacji nie podlegają:
– uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
– uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
– uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
– uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
– uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
– zastrzeżenia  w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu sklep zapewniał,
– odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

Jak reklamować towar:
  • Pobierz formularz reklamacji klikając w przycisk znajdujący się poniżej
  • Wypełnij formularz a następnie wydrukuj go i podpisz
  • Prześlij na nasz skan formularza wraz z dowodem zakupu na adres: Hello@ta-dam.eu
  • Odeślij zwracany towar wraz z podpisanym formularzem i dowód zakupu na adres naszej siedziby

Pobierz formularz reklamacji klikając poniżej